# هرگز_

هرگز ..

به حــرمت تمام شبــهای بغض و بیداریتمـــام زخمـــهای عمیق و کاریبه احــــترام خـودم...صبوری بی اندازه امو روی پـــــــا ایستادنم بعد ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 66 بازدید