اذان

اذان

"اذان" شعار توحیدی مسلمانان است.

"اذان" شهادت بریگانگی خداوند و رسالت پیامبر خداوند است.

"اذان" بانگ بیدار باش برای عبادت پروردگار جهان است.

"اذان" اعلام فرا رسیدن وقت نماز است.

هنگام سپیده صبح، ظهر، و در نخستین لحظات شب، هنگام تاریک شدن هوا، در هر منطقه اسلامی با آهنگ روح نواز اذان، به همه اعلام می شود که: "وقت نماز فرا رسیده".

اذان اینگونه گفته می شود:

1- الله اکبر                                         4 مرتبه

2- اشهد ان لا اله الا الله                         2 مرتبه

3- اشهد ان محمدا رسول الله                 2 مرتبه

4- اشهد ان علیا ولی الله                      2 مرتبه

5- حی علی الصلاه                             2 مرتبه

6- حی علی الفلاح                               2 مرتبه

7- حی علی خیر العمل                        2 مرتبه

8- الله اکبر                                        2 مرتبه

9- لا اله الا الله                                   2 مرتبه

مستحب است در آغاز نماز، ابتدا اذان گفته و سپس نماز را شروع کنیم.

بعد از اذان، بهتر است اقامه را هم بخوانیم و سپس نماز را شروع کنیم، بدین ترتیب:

1- الله اکبر                                          2 مرتبه

2- اشهد ان لا اله الا الله                         2 مرتبه

3- اشهد ان محمدا رسول الله                 2 مرتبه

4- اشهد ان علیا ولی الله                      2 مرتبه

5- حی علی الصلاه                             2 مرتبه

6- حی علی الفلاح                               2 مرتبه

7- حی علی خیر العمل                         2 مرتبه

8- قد قامت الصلاه                              2 مرتبه

9- الله اکبر                                         2 مرتبه

10- لا اله الا الله                                  1 مرتبه

قبل از وارد شدن به متن نماز، بار دیگر، مقدمات نماز را فهرست وار یادآور می شویم:

1- نمازگزار باید برای نماز وضو بگیرد و اگر نمی تواند وضو بگیرد، تیمم کند.

2- بدن ولباس خود را از آلودگیها پاک کند.

3- بدن خود را با لباس پاک ومباح بپوشاند.

4- وقت نماز را رعایت کند، نماز را قبل از وقت شروع نکند و به بعد از وقت هم نگذارد.

5- مکانی که بر آن نماز می خواند، مباح باشد.

6- رو به قبله بایستد.

7- بهتر است، اذان و اقامه هم بگوید.

/ 0 نظر / 13 بازدید