هرگز ..

به حــرمت تمام شبــهای بغض و بیداریتمـــام زخمـــهای عمیق و کاریبه احــــترام خـودم...صبوری بی اندازه امو روی پـــــــا ایستادنم بعد ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 183 بازدید

اذان

اذان "اذان" شعار توحیدی مسلمانان است. "اذان" شهادت بریگانگی خداوند و رسالت پیامبر خداوند است. "اذان" بانگ بیدار باش برای عبادت پروردگار جهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 98 بازدید
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
4 پست